ACTIEVOORWAARDEN

Als je besluit je aan te melden bij #howtoplay op www.teamsalomon.nl en andere winacties op deze site dan bevestig je dat je het eens bent met het volgende:
  • Om kans te maken op een paar Salomon Speedcross 5 schoenen moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Je bent woonachtig in Nederland en je bent niet betrokken als werkgever, werknemer, onderaannemer of als bureau van Salomon of een concurrerend merk.
  • Je kan je opgeven voor #howtoplay op www.teamsalomon.nl tot en met 3 juli 2019. Elke week winnen 2 mensen een paar nieuwe Salomon Speedcross 5. De winnaars per week zullen aan het einde van de periode, na 3 juli 2019, bekend worden gemaakt op www.teamsalomon.nl én op de Facebookpagina van Salomon. De winnaars zullen tevens direct benaderd worden via de e-mail of telefoon.Wanneer de winnaars niet binnen 5 werkdagen te bereiken zijn vervalt het recht op de prijs.
  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
  • Wanneer je als één van de winnaars van #howtoplay wordt gekozen dan zal Salomon contact opnemen om te zorgen dat jij zo spoedig mogelijk en paar goed passende Salomon Speedcross 5 schoenen ontvangt. Een startbewijs voor de Marathon du Mont Blanc is GEEN onderdeel van de prijs.  
  • Door deelname aan de actie bevestig je dat we jouw e-mail adres mogen gebruiken voor nieuwsbrieven en andere Salomon gerelateerde acties.
  • Amer Sports Nederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Amer Sports Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Amer Sports Nederland op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt op www.teamsalomon.nl .
  • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze actie kunnen gericht worden aan de organisator van de actie:
Amer Sports Netherlands B.V.
T.a.v.: de afdeling Marketing
Handelsweg 6
3707 NH Zeist
Nederland